ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (22.06.2017)

Με την Αριθμ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 299/ 19.06.2017) διορίστηκαν τα νέα μέλη της Ρ.Α.Λ. σύμφωνα με το ν.4389/2016, Άρθρο 109, παρ.2.