ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (22.06.2017)

Η προγραμματισθείσα για τις 26 Ιουνίου 2017 «22η Συνεδρίαση» αναβάλλεται.